TÁJÉKOZTATÓ

 A biztonsági alapképzés vizsgára felkészítő tanfolyamról

A következő tanfolyam kezdete: hamarosan
Helyszín: 3384 Kisköre, Platánsor 27.
A tanfolyam időtartama: 3 nap, 27 órában
Részvételi díj: 60.000.- Ft (tartalmazza a vizsgadíjat)

A képzés célja, hogy lehetővé tegye az Európai Unió vízi útjain szolgálatot teljesítő fedélzeti személyzet kezdő szintű képesítéseihez szükséges kompetenciák elsajátítását, a gyakornok képesítés bejegyzését és az első hajós szolgálati könyv kiállítását a hajózási képesítésekről szóló 12/2022. (IV.14) ITM rendeletbe foglaltak szerint. A képzés célja továbbá, hogy a jelöltek munkába állásuk előtt ismerjék meg és sajátítsák el a fedélzeten dolgozók alapvető biztonsági ismereteit, a matrózok legfontosabb feladatait, valamint legyenek tisztában a munkába állás legfontosabb szabályaival, illetve a fedélzeten dolgozók feladatköreivel. A képzés kiterjed a gyakornok által végezhető valamennyi biztonságot érintő elem gyakorlati végrehajtási képességének biztosítására, az alapvető hajós tevékenységek és szolgálati viszonyok megismerésére, valamint a gyakornok kötelezettségeire és jogaira.

A képzési program megfelel az úszólétesítmények fedélzetén dolgozók alapvető biztonsági oktatásának szabványaiban foglaltaknak (CESNI 2021-I-1 határozat).

A hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet szerint:
„13. § (4) A vízi jármű vezetésétől jogerős ítélettel eltiltott személy az eltiltás hatálya alatt, vagy szabálysértési hatósági határozatban történt eltiltás esetén a jogerős hatósági határozatban megjelölt időpontig gyakorlati vizsgára nem bocsátható.”

Vizsgára bocsátás feltételei

– Betöltött 16 életév, hajózási hatóság által jóváhagyott képzési program elvégzése.
– Személyi igazolvány alapján kitöltött jelentkezési lap
– Egészségügyi alkalmasság igazolása
– Vizsgadíj + a hajós szolgálati könyv díjának befizetése
– 2 db szabványos méretű, színes igazolványkép

Tanfolyamra való felvétel feltételei
– Betöltött 16 életév
– Személyi igazolvány alapján kitöltött jelentkezési lap leadása
– Tanulmányi Szerződésben foglaltak elfogadása és aláírása
– A tanfolyamdíj befizetése

Tantárgyak

Elmélet

Életmentő készülékek használata a fulladás megelőzésére 1 óra
Különleges munkakörnyezet a vízi járművek fedélzetén 1 óra
Tűzoltás a hajó fedélzetén 1 óra
Alapvető elsősegély-nyújtási intézkedések 1 óra
A gyakornok által végezhető valamennyi biztonságot érintő elem
gyakorlati végrehajtási képességeknek ismerete. 1 óra

Gyakorlati oktatás:

Életmentő készülékek használata a fulladás megelőzésére 5 óra
Különleges munkakörnyezet a vízi járművek fedélzetén 3 óra
Tűzoltás a hajó fedélzetén 2 óra
Zaj által okozott kockázatok a fedélzeten 2 óra
Veszélyes anyagok kezelése a vízi járművek fedélzetén 4 óra
Alapvető elsősegély nyújtási intézkedések 3 óra
Szabványosított kommunikációs kifejezések 3 óra

Jelentkezés és további információ:

Jen István: +36 20 9291022 / jen.istvan@projen.hu